Bedrijfsgerichte trainingen

Op maat gemaakt

Kleinveld Okkerse biedt haar ‘open trainingen’ ook ‘in-company’ aan.
De trainingen worden volledig afgestemd op de behoeften van uw medewerkers en uw organisatie!
De huidige werkwijze van de medewerkers binnen de organisatie en de visie, missie en strategie vormen het uitgangspunt van
de training. De nadruk ligt tijdens de ‘in-company’ trainingen dan ook niet alleen op competentie ontwikkeling, maar ook op het
verbeteren van de performance van de organisatie.

Daarnaast bieden wij ook het programma een effectiever team door open communicatie aan.
Tijdens dit programma, dat voor ieder team op maat wordt gemaakt, werken we toe naar een effectiever en efficiënter werkend
team met effectievere en beter samenwerkende teamleden. Met als resultaat omzetverhoging en verlaging van de faalkosten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kleinveld Okkerse op 0318 – 541 941 of een mail sturen.

Onze ‘in-company’-trainingen kunnen op een door u gewenste locatie uitgevoerd worden of in ons trainingscentrum waar we de beschikking hebben over een TV-studio, een gesloten tv-circuit en een eigen telefooncentrale, speciaal voor de trainingen.

Om de individuele aandacht, per persoon, goed te kunnen waarborgen adviseren wij een maximale groepsgrootte van 8 deelnemende personen per groep.

Een goede voorbereiding

Een eerste stap in een maatwerk traject is een uitgebreide inventarisatie van de uitgangssituatie en gewenste resultaten, zowel met de opdrachtgever als met de deelnemende personen om zo een écht ‘op maat’ gemaakt trainingsprogramma te kunnen samenstellen.

Tijdens de training

Tijdens onze praktijkgerichte trainingen is er veel ruimte voor ‘leren door doen’ en ‘leren van en met elkaar’. Daarnaast worden er regelmatig praktijksituaties geoefend en opgenomen (vanuit de eigen werksituatie van de deelnemende persoon) in onze TV-studio en daarna in de groep nabesproken. Zodat de deelnemers ook zelf de resultaten van hun eigen gedrag kunnen zien. Tijdens de verschillende trainingsdagen vindt er telefonisch overleg met de opdrachtgever over het verloop van de training plaats om deze zo mogelijk nog beter op de mensen en de situatie te ‘fine-tunen’. Positief confronterend: de spiegel voorhouden!

Na de training

Na afloop van de training zal er met de opdrachtgever worden geëvalueerd. Hierbij wordt een rapportage van de door de deelnemende personen zelf aangegeven verbeterpunten en persoonlijke leerdoelen overhandigd. In combinatie met concrete adviezen van de trainer zorgt dit voor een continue proces in begeleiding van de deelnemende persoon, ook ná de training. Tijdens de evaluatie kan ook worden besproken of er behoefte bestaat aan een follow-up of persoonlijke coaching. Met de deelnemende personen wordt ná de training besproken hoe zij zichzelf blijven ontwikkelen tijdens telefonische nazorg.
Ongeveer 3 maanden ná afloop van de laatste trainingsdag ontvangen de deelnemende personen een schriftelijke resultatenmeting: ‘hoe ga ik om met de o.a. door mijzelf aangegeven verbeterpunten/leerdoelen tijdens de training?’ 
De eindmeting zal ook laten zien of de beoogde doelstellingen/resultaten zijn behaald.