Open trainingen

Resultaatgericht en situationeel leidinggeven

 

Betere resultaten voor u en uw team

U heeft al enige ervaring als leidinggevende of teamleider en u zou graag willen groeien in uw rol. Om daarmee uzelf, uw medewerkers én uw team als geheel op een hoger plan te brengen en betere resultaten te behalen.

Bij Kleinveld Okkerse gaan we er van uit dat om leiding te kunnen geven aan anderen, u ook leiding moet kunnen geven aan uw eigen ‘Ik-BV’. Dat staat dan ook centraal in deze praktische training. Met uw eigen kwaliteiten als basis gaan we aan de slag met de belangrijkste communicatieve vaardigheden voor leidinggevenden, veel gevoerde gesprekken voor leidinggevenden, nuttige tools voor leidinggevenden (zoals het model voor Situationeel Leidinggeven) en onderzoeken we waarom mensen reageren zoals ze reageren. U leert meer over de verschillende manieren waarop mensen zich ontwikkelen in hun functie en hoe u dat kunt ondersteunen. We geven u meer inzicht in de manieren waarop u het functioneren van uw team kunt versterken.

Al met al een stevige basis voor uw eigen professionele ontwikkeling als leidinggevende of teamleider!

U als uitgangspunt

Bij Kleinveld Okkerse onderscheiden we ons door onze persoonlijke benadering: uw unieke capaciteiten en karakter staan hierbij centraal!

Doordat u vooraf uw persoonlijke vragenlijst in vult, gevolgd door een persoonlijk (telefonisch) intakegesprek, weten wij wat uw sterke punten en leerpunten zijn en sluiten de training daar op aan. Tijdens de training werken we sterk persoonsgericht. De groepsgrootte is daarop aangepast (max. 6 deelnemers), waardoor we u veel persoonlijke aandacht kunnen geven. In de training maken we veel gebruik van onze eigen TV-studio met opnamemogelijkheden, zodat u niet alleen van de trainer en de andere deelnemers feedback krijgt, maar ook het resultaat van uw eigen gedrag en uitstraling kunt zien.

Tenslotte houden we ook na de training contact, zodat we samen met u uw ontwikkelingen in de eigen ‘Ik-BV’ kunnen volgen.

Resultaat

 • Een goed beeld van de verwachtingen t.a.v. uw functie als leidinggevende
 • Betere acceptatie van uzelf als leidinggevende
 • Meer inzicht in de kwaliteiten van uzelf, uw medewerkers en uw team
 • Verhoging van de effectiviteit van uzelf, uw medewerkers en uw team
 • Beter om kunnen gaan met ‘lastige medewerkers’
 • Effectief gesprekken voeren
 • Persoonlijk actieplan

Investering

 • € 1.795,- ex. BTW                                                                                     (open training)

Opzet

 • 4 dagen van 2 dagdelen

Tijden

 • 09.15 tot 16.45 uur

Groepsgrootte

 • Max. 6 deelnemers

Doelgroep

 • Leidinggevenden en teamleiders met minimaal 1 jaar leidinggevende ervaring
 • Directeuren en eigenaren in het MKB

Aangeboden als

 • Open training
 • In-company-programma
 • Individuele coaching

Programma

Voor de training

 • Invullen persoonlijke vragenlijst
 • Invullen feedback-vragenlijst door de leidinggevende
 • (Telefonisch) intakegesprek met de trainer

Tijdens de training

 • Ontvangst op maat gemaakt naslagwerk
 • ‘Leren door doen’ en ‘leren met elkaar’
 • Volledig verzorgde lunch
 • Simulatiegesprekken in onze TV-studio
 • Doelstellingen voor de toekomst

Na de training

 • Ontvangst trainingscertificaat
 • Persoonlijk (telefonisch) evaluatiegesprek
 • (Telefonische) nazorg
 • Individuele resultatenmeting
 • Rapportage aan de direct leidinggevende t.a.v. uw persoonlijke leerdoelen

Inhoud van de training

Het belang van de ‘Ik-BV’

 • Bewustwording huidige en gewenste presentatie en uitstraling als leidinggevende
 • Bewustwording huidige en gewenste kwaliteiten en vaardigheden
 • De ‘durf’ om te veranderen
 • Stellen van prioriteiten
 • Assertiviteit als basisvaardigheid
 • Managen van tijd en taken

Groeien in uw rol als leidinggevende

 • Doel van uw functie en plaats in de organisatie
 • De verwachtingen van uzelf en anderen
 • Geaccepteerd worden als leidinggevende
 • Het verschil tussen macht en gezag
 • Gezag: het resultaat van kennis, kunde en…
 • Helpende en remmende factoren

Effectief leiding geven begint bij leiding geven aan uzelf

 • Leidinggeven: leiden of lijden?
 • Uw persoonlijke effectiviteit als basis voor effectief leiderschap
 • Inzicht in uw eigen kwaliteiten als leidinggevende
 • Uw grootste persoonlijke uitdagingen
 • Het persoonlijk werkplan

Persoonlijke effectiviteit en efficiëntie als leidinggevende (verdiepend)

 • Assertiviteit als basisvaardigheid
 • Het lef om te veranderen?
 • Uw zelfbeeld en imago als basis voor uw functioneren
 • Uw eigen functioneren in relatie tot anderen
 • Besluiten nemen als leidinggevende
 • Het plannen van uw werk en dat van anderen

Communicatieve vaardigheden voor leidinggevenden

 • Gespreks- en luistervaardigheden
 • De kunst van het vragen stellen: VLOAC-cen
  (Vragen – Luisteren – Observeren – Analyseren – Concluderen)
 • Effectief feedback geven (en ontvangen…!)
 • Omgaan met weerstand

Niet iedere medewerker is gelijk: tools om leiding te geven

 • Model voor Situationeel leidinggeven: instrueren, coachen, motiveren
 • Delegeren van taken, verantwoordelijk- heden en bevoegdheden
 • Omgaan met verschillende soorten medewerkers
 • Waarom mensen reageren zoals ze reageren
 • Wanneer veranderen mensen?
 • Leerstijlen van medewerkers
 • Het ontwikkelen van medewerkers
 • Verlagen van faalkosten

Teamwork optimaliseren

 • Teameffectiviteit
 • Teamdoelen formuleren en behalen
 • Teambijdrages
 • Effectief samenwerken in het team
 • Het stimuleren van teamwork
 • Het zelfsturende team!?

Veel gevoerde gesprekken voeren

 • Slecht nieuws gesprek
 • Corrigerend gesprek
 • Goed nieuws gesprek
 • Functioneringsgesprek
 • Beoordelingsgesprek
 • Verzuimgesprek
 • POP in het kort
 • Sollicitatiegesprekken voeren
 • Werving- en selectiegesprekken voeren
 • Werkoverleg: betrokkenheid vergroten
 • Vergadertechnieken

‘Leren door doen’ en ‘leren van elkaar’

Voor méér informatie kunt u contact met ons opnemen op 0318 – 541 941.
Wij staan u graag persoonlijk te woord!